Tamsulosin i hipertenzija


Fitoterapija

WhatsApp autor: mr ph. U folkloru mnogih naroda skoro da nema značajnog momenta u životu, od rođenja do smrti, da se ne obeležava ispijanjem bar jedne čašice alkoholnog pića. Konzumacija alkohola predstavlja veliki zdravstveni problem. Pored direktnog štetnog uticaja na veliki broj organa i tkiva, alkohol utiče i na po­goršanje postojeće bolesti, tako što menja metabolizam velikog broja lekova.

Pod uti­cajem alkohola, dejstvo se može pojačati, umanjiti, produžiti ili skratiti.

Drugi nazivi za benignu hiperplaziju prostate su benigna hipertrofija prostate, uvećana prostata i BHP. To se povećava na 40 do 50 procenata kod muškaraca starosti 51 do 60 godina i na preko 80 procenata kod muškaraca starijih od 80 godina.

Spisak leko­va čija se aktivnost pod uticajem alkohola menja je dugačak pa je opšte pravilo da lekovi i alkohol ne idu zajedno! Antidepresivi Konzumiranje alkohola i depresija najče­šće idu zajedno pa interakcije nisu retke. Pod uticajem alkohola dejstvo antidepre­siva se pojačava pa su prisutni pospanost, smanjena sposobnost rasuđivanja i pažnje, usporeni refleksi. Osećaj depresije i bespo­moćnosti mogu biti intenzivniji a češće se javljaju i suicidne ideje.

tamsulosin i hipertenzija

Osobe koje uzimaju antidepresive iz grupe neselektivnih inhi­bitora monoaminooksidaze, morale bi u potpunosti da normalni tlak covjeka alkohol jer čak i mala količina može da dovede do interakcije usled koje dolazi do velikog povećanja krvnog pritiska. Lekovi za srce i visok krvni pritisak Pod uticajem alkohola dejstvo beta bloka­tora lekovi koji se propisuju u tamsulosin i hipertenzija ari­tmija, nakon srčanog udara, zatajenja srca, kod bola u grudima itd se znatno smanjuje.

Uloga tamsulosina u liječenju simptoma donjih mokraćnih putova

Osobe koje uzimaju lekove iz grupe ACE inhibitora, a koji se tamsulosin i hipertenzija u slučaju hi­pertenzije, kongestivnog zatajenja srca, srčanog ili moždanog udara, trebale bi izbe­gavati alkohol, jer pod njegovim uticajem može doći do preteranog pada krvnog pri­tiska pa nastaju vrtoglavica, pospanost, nesvestica, konfuznost.

Isto se dešava i kada u kontakt sa alkoholom tamsulosin i hipertenzija nitroglice­rin ili izosorbid, lekovi koji se koriste kod angine pektoris. Lekovi za sniženje nivoa holesterola Mogući neželjeni efekat terapije statinima je oštećenje jetre.

Tamsulosin: Drug for Treating Enlarged Prostate or BPH and Urinary Retention

Sličan efekat nastaje i usled prekomerne konzumacije alkohola. Kombinacija alkohola i statina može da bude pre­veliko opterećenje za jetru i može je ugro­ziti.

Sadržaj/Садржај

Žene koje su na terapiji statinima ne bi trebale da unose više od jedne a muškarci dve čaše alkoholnog pića na dan. Lekovi za sniženje nivoa šećera u krvi Osobe sa dijabetesom, morale bi biti posebno oprezne prilikom konzumiranja alko­hola.

tamsulosin i hipertenzija

Alkohol može sniziti nivo šećera u krvi i to ne samo u trenutku konzumiranja ili neposredno nakon toga već i nakon 24h. Osnovna funkcija oralnih antidijabetika je takođe sniženje nivoa šećera u krvi pa u kombinaciji sa alkoholom, mogu izazvati ozbiljna neželjena dejstva.

Tamsulosin

Kombinacijom metformina i alkohola dolazi do preteranog pada šećera u krvi i javljaju se mučnina, povraćanje, glavobolja, ubrzani rad srca a moguće je i variranje pritiska. Dugotrajno kontinuirano uno­šenje alkohola može imati i suprotan efekat i dovesti do nastanka tromba i posledično srčanog ili moždanog udara.

tamsulosin i hipertenzija

Lekovi protiv digestivnih tegoba Kod pacijenata koji uzimaju ranitidin i meto­klopamid, alkohol može prouzrokovati ubrzani rad srca, iznenadni pad krvnog pritiska. Veće količine alkohola mogu da do­vedu do opuštanja mišića između želuca i jed­njaka što će problem želudačne kiseline još pojačati. Pacijent oseća žarenje u gornjem delu grudnog koša i grlu. Lekovi koji se ko­riste u lečenju gastroezofagealne refluksne bolesti, inhibitori protonske pumpe, ne stupaju u direknu inte­rakciju sa alkoholom, ali pod uticajem alkohola gorušica se po­goršava.

Lekovi u terapiji uvećane prostate Doksazosin, terazosin, tamsulosin su lekovi koji se često koriste u terapiji uvećane prostate.

Navigacijski meni

U kombinaciji sa alkoholom, mogu nastati vrtoglavica, nesvestica, svetlosne senzacije. Lekovi protiv bolova Paracetamol je čest sastojak mnogih kombinovanih lekova pro­tiv bolova a koristi se i samostalno.

tamsulosin i hipertenzija

Male količine alkohola neće izazvati neke bitnije komplikacije ali veće mogu potenci­rati oštećenje jetre. Aspirin, ibuprofen, diklofenak, naproksen, mogu podneti male količine alkohola ali treba imati na umu da ovi lekovi inače deluju nadražajno na sluznicu želuca a isto dej­stvo ima i alkohol.

Mogućnost pojave erozija, čireva i promena na sluznici se povećava. Alkohol treba potpuno izbegavati kod upotrebe jakog analgetika, koji se izdaju na lekarski recept.

Al­kohol može pojačati sedativno dejstvo, usporiti disanje, izazva­ti pad krvnog pritiska i umor, poremećaj koncentracije i motor­ne koordinacije.

tamsulosin i hipertenzija

Lekovi za umirenje i spavanje Najčešće korišćeni lekovi za umirenje i protiv nesanice su benzodiazepini bromazepam, diazepam, lorazepam…. Kombinacija lekova za umirenje odnosno spavanje i alkohola može biti ve­oma opasna jer alkohol pojačava umirujući efekat leka i može dovesti do snažne omamljenosti.

U slučaju unetih većih količina alkohola može nastati depresija disanja koja vodi do kome i smrtnog ishoda.

  1. Uloga tamsulosina u liječenju simptoma donjih mokraćnih putova
  2. Alfa-1 blokator - Wikipedia
  3. Liječenje benigne hiperplazije prostate
  4. Ima li novosti u liječenju smetnji mokrenja?
  5. Alkohol i lekovi - PharmaMedica
  6. Giht i visoke droge krvnog tlaka
  7. Ima li novosti u liječenju smetnji mokrenja? - Zdravo budi