Kardiologa liječenje hipertenzije


kardiologa liječenje hipertenzije

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc.

kardiologa liječenje hipertenzije

Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

kardiologa liječenje hipertenzije

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

kardiologa liječenje hipertenzije

Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da kardiologa liječenje hipertenzije antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikom hipertenzija noću, što u ranijim preporukama nije bio slučaj. Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

kardiologa liječenje hipertenzije

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

kardiologa liječenje hipertenzije

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.