Da li je moguće da se pije alkohol u hipertenziji


Ciroza jetre

WhatsApp autor: mr ph. U folkloru mnogih naroda skoro da nema značajnog momenta u životu, od rođenja do smrti, da se ne obeležava ispijanjem bar jedne čašice alkoholnog pića.

da li je moguće da se pije alkohol u hipertenziji hipertenzija, edem bol u nogama

Konzumacija alkohola predstavlja veliki zdravstveni problem. Pored direktnog štetnog uticaja na veliki broj organa i tkiva, alkohol utiče i na po­goršanje postojeće bolesti, tako što menja metabolizam velikog broja lekova. Pod uti­cajem alkohola, dejstvo se može pojačati, umanjiti, produžiti ili skratiti.

Spisak leko­va čija se aktivnost pod uticajem alkohola menja je dugačak pa je opšte pravilo da lekovi i alkohol ne idu zajedno! Antidepresivi Konzumiranje alkohola i depresija najče­šće idu zajedno pa interakcije nisu retke.

Alkoholna bolest jetre

Pod uticajem alkohola dejstvo antidepre­siva se pojačava pa su prisutni pospanost, smanjena sposobnost rasuđivanja i pažnje, usporeni refleksi. Osećaj depresije i bespo­moćnosti mogu biti intenzivniji a češće se javljaju i suicidne ideje. Osobe koje uzimaju antidepresive iz grupe neselektivnih inhi­bitora monoaminooksidaze, morale bi u potpunosti da izbegavaju alkohol jer čak i mala količina može da dovede do interakcije usled koje dolazi do velikog povećanja krvnog pritiska.

Lekovi za srce i visok krvni pritisak Pod uticajem alkohola dejstvo beta bloka­tora lekovi koji se propisuju u slučaju ari­tmija, nakon srčanog udara, zatajenja srca, kod bola u grudima itd se znatno smanjuje.

da li je moguće da se pije alkohol u hipertenziji visok donji dijastolni pritisak

Osobe koje uzimaju lekove iz grupe ACE inhibitora, a koji se propisuju u slučaju hi­pertenzije, kongestivnog zatajenja srca, srčanog ili moždanog udara, trebale bi izbe­gavati alkohol, jer pod njegovim uticajem može doći do preteranog pada krvnog pri­tiska pa nastaju vrtoglavica, pospanost, nesvestica, konfuznost.

Isto se dešava i kada u kontakt sa alkoholom dođu nitroglice­rin ili izosorbid, lekovi koji se koriste kod angine pektoris. Lekovi za sniženje nivoa holesterola Mogući neželjeni efekat terapije statinima je oštećenje jetre. Sličan efekat nastaje i usled prekomerne konzumacije alkohola. Kombinacija alkohola i statina može da bude pre­veliko opterećenje za jetru i može je ugro­ziti.

Alkohol i lekovi

Žene koje su na terapiji statinima ne bi trebale da unose više od jedne a muškarci dve čaše alkoholnog pića na dan. Lekovi za sniženje nivoa šećera u krvi Osobe sa dijabetesom, morale bi biti posebno oprezne prilikom konzumiranja alko­hola. Alkohol može sniziti nivo šećera u krvi i to ne samo u trenutku konzumiranja ili neposredno nakon toga već i nakon 24h.

Osnovna funkcija oralnih antidijabetika je takođe sniženje nivoa šećera u krvi pa u kombinaciji sa alkoholom, mogu izazvati ozbiljna neželjena da li je moguće da se pije alkohol u hipertenziji. Kombinacijom metformina i alkohola dolazi do preteranog pada šećera u krvi i javljaju se mučnina, povraćanje, glavobolja, ubrzani rad srca a moguće je i variranje pritiska. Dugotrajno kontinuirano uno­šenje alkohola može imati i suprotan efekat i dovesti do nastanka tromba i posledično srčanog ili moždanog udara.

Lekovi protiv digestivnih tegoba Kod pacijenata koji uzimaju ranitidin i meto­klopamid, alkohol može prouzrokovati ubrzani rad srca, iznenadni pad krvnog pritiska. Veće količine alkohola mogu da do­vedu do opuštanja mišića između želuca i jed­njaka što će problem želudačne kiseline još pojačati.

Koji su najčešći alkoholom uzrokovani zdravstveni problemi? Poznato je da unos alkohola u količini od g za muškarca i oko 15 g za žene  ne ostavlja izravne toksične posljedice na zdravlje, jer je to količina alkohola koju jetra bez poteškoća razgradi.

Pacijent oseća žarenje u gornjem delu grudnog koša i grlu. Lekovi koji se ko­riste u lečenju gastroezofagealne refluksne bolesti, inhibitori protonske pumpe, ne stupaju u direknu inte­rakciju sa alkoholom, ali pod uticajem alkohola gorušica se po­goršava.

da li je moguće da se pije alkohol u hipertenziji hipertenzija citrusa

Lekovi u terapiji uvećane prostate Doksazosin, terazosin, tamsulosin su lekovi koji se često koriste u terapiji uvećane prostate. U kombinaciji sa alkoholom, mogu nastati vrtoglavica, nesvestica, svetlosne senzacije. Lekovi protiv bolova Paracetamol je čest sastojak mnogih kombinovanih lekova pro­tiv bolova a koristi se i samostalno.

Male količine alkohola neće izazvati neke bitnije komplikacije ali veće mogu potenci­rati oštećenje jetre.

 1. Gubitak svijesti kada je hipertenzija
 2. Pozivanje kartice s hipertenzijom
 3.  - У нас приказ.
 4.  - Он знал, что должен буквально вдавиться в пол.

Aspirin, ibuprofen, diklofenak, naproksen, mogu podneti male količine alkohola ali treba imati na umu da ovi lekovi inače deluju nadražajno na sluznicu želuca a isto dej­stvo ima i alkohol. Mogućnost pojave erozija, čireva i promena na sluznici se povećava.

da li je moguće da se pije alkohol u hipertenziji učinak hipertenzije na erekcije

Alkohol treba potpuno izbegavati kod upotrebe jakog analgetika, koji se izdaju na lekarski recept. Al­kohol može pojačati sedativno dejstvo, usporiti disanje, izazva­ti pad krvnog pritiska i umor, poremećaj koncentracije i motor­ne koordinacije.

 • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Alkoholna bolest jetre
 • Pritisak u grudima od stresa
 • Dženana Rezaković ,  dr.
 • Liječenje ciroze Kako nastaje ciroza?
 • Bolesti žučnog mjehura i žučnih vodova Alkoholna bolest jetre Alkohol može uzrokovati niz oštećenja jetre koja mogu napredovati od masne jetre preko alkoholnog hepatitisa često se smatra intermedijarnim stadijem do ciroze.
 • Dijeta za hipertenziju za svaki dan
 • Hipertenzija bioenergija
 • Učinkovit način za liječenje hipertenzije

Lekovi za umirenje i spavanje Najčešće korišćeni lekovi za umirenje i protiv nesanice su benzodiazepini bromazepam, diazepam, lorazepam…. Kombinacija lekova za umirenje odnosno spavanje i alkohola može biti ve­oma opasna jer alkohol pojačava umirujući efekat leka i može dovesti do snažne omamljenosti. U slučaju unetih većih količina alkohola može nastati depresija disanja koja vodi do kome i smrtnog ishoda.