Angiopatije oko hipertenzije.


Navigacijski izbornik

Šećerna bolest - komplikacije Šećerna bolest - komplikacije Komplikacije dijabetesa - šećerne bolesti se javljaju usled poremećaja u krvnim sudovima i oštećenja nerava. Dr Slobodan Tanasković: Rizik od kardiovaskularnih oboljenja je kod pacijenata koji boluju od dijabetesa, na osnovu do sada publikovanih studija, dva do tri puta veći nego kod ostale populacije.

Oštećenje velikih, ali i malih krvnih sudova kod osoba sa dijabetesom mogu dovesti do nastanka infarkta srcaošećenja bubrega, oštećenja arterija na donjim ekstremitetima, a u težim slučajevima mogu dovesti i do gubitka ekstremiteta.

Hipertenzija: Lekovi u terapiji povišenog krvnog pritiska

Dijabetes dovodi do oštećenja krvnih sudova tako što ubrzava proces aterosklerozepovišena koncentracija šećera u krvi utiče i dovodi do pojave takozvane endotelne disfunkcije tj. Mnoge studije su pokazale da je povećana koncentracija šećera u krvi ključna kod nastanka svih ovih komplikacija te je striktna i adekvatna regulacija šećera u krvi bez mnogo dnevnih oscilacija i varijacija od presudnog značaja za usporavanje procesa ateroskleroze. Kod hroničnih komplikacija dijabetesa razlikujemo mikrovaskularne i makrovaskularne angeopatije.

Mikrovaskularna angiopatija predstavlja oštećenje malih krvnih sudova koji mogu dovesti do oštećenja vida i bubrega.

angiopatije oko hipertenzije shema liječenja hipertenzije na dan

Poseban vid problema koji se izdvaja kod osoba sa dijabetesom je dijabetesno stopaloono predstavlja skup koštanih i mekotkivnih promena na stopalima kod pacijenata sa dijabetesom. Tri glavna razloga pojave dijabetesnog stopala su; smanjena cirkulacija na donjim ekstremitetima, neropatija oštećenje nerava i infekcija.

Ne mora svaka proteinurija u obolelog od dijabetesa biti znak dijabetesne nefropatije, već može biti posledica nekog drugog bubrežnog oboljenja, teške hipertenzije, srčane insuficijencije itd. U prilog dijabetesne nefropatije ide i istovremeno postojanje dijabetesne retinopatije, trajanje dijabetesa tip 1  preko 10 godina, dok za dijabetes tip 2 dužina trajanja dijabetesa nije od značaja. Na osnovu anamnestičkih podataka, kliničkog nalaza i dopunskih ispitivanja eho bubrega, opšti pregled urina, urinokultura, itd. Kad god uslovi dozvoljavaju  teži se otkrivanju ranog stadijuma dijabetesne nefropatije, odnosno dijabetesnoj incipijentnoj nefropatiji.

Za lečenje pacijenata sa dijabetesnim stopalom potreban je tim lekara, vaskularni hirurg koji procenjuje da li postoji oštećenje na donjim ekstremitetima i određuje tip lečenja, neurolog koji leči neuropatiju i endokrinolog koji reguliše koncentraciju šećera u krvi.

U kom životno periodu treba prvi put otići na pregled karotida? Dr Slobodan Tanasković: Dokazano je da osobe sa dijabetesom imaju čak dva do pet puta veći rizik od nastanka moždanog udara, a suženje karotidnih arterija može biti jedan od razloga.

angiopatije oko hipertenzije hipertenzije, karcinom jetre

Osobe sa povišenim rizikom za nastanak suženja karotidnih arterija su pacijenti sa dijabetičnom retinopatijom, odnosno pacijenti sa oštećenim vidom, pacijenti koji imaju oslabljenu cirkuaciju donjih ekstremiteta i pacijenti koji imaju koronarnu bolest  odnosno suženja arterija koje ishranjuju srce.

Interesantno je da se kod žena sa dijebetesom ređe javlja suženje karotidnih arterija u odnosu na muškarce sa dijabetesom.

angiopatije oko hipertenzije razmak između tlakova

Kako kod svih pacijenata tako i kod pacijenata sa dijabetesom ultrazvučni pregled karotidnih arterija se savetuje ukoliko je prisutan šum tokom samog pregleda.

Ultrazvučni pregled se može uraditi i kada šuma nema, a ukoliko pacijent ima pridružnu oslabljenu cirkulaciju na donjim ekstremitetima, koronarnu bolest ili ukoliko ima proširenje odnosno aneurizmu stomačne aorte.

Simptomatologija bolesti

Pregled se savetuje svim pacijentima koji nemaju šum, a koji imaju dva ili više od pomenutih faktora rizika kao što su su hipertenzije, povišene masnoće u krvi, pušenje, porodično nasleđe i pozitivna istorija moždanog udara u porodici.

Ukoliko je suženje veće savetuje se vid interventnog lečenja.

Patofiziologija[ uredi VE uredi ] Mrežnica oko je jedan od "ciljnih organa" koji su oštećeni stalno povišenim krvnim tlakom. Izložene stalnom visokom krvnom tlaku dulji period vremena, male krvne žile koje opskrbljuju oko oštete se, zadebljaju, izboče i "cure". Rani znakovi retinopatije manje koreliraju sa morbiditetom i mortalitetom no što se to prije mislilo, ali znakovi ubrzane ili "maligne" hipertenzije indiciraju tešku bolest. Nalazi u hipertenzivnoj retinopatiji se protežu od hipertenzivno-induciranih promjena do retinalne mikrovaskulature. Hipertenzija dovodi do odlaganja kolesterola unutar tunice intime srednjih i velikih arterija.

Na prvom mestu su operacije karotidnih arterija koje se angiopatije oko hipertenzije sa velikim uspehom, godišnje se obavi preko operacija. Ukoliko je operativno lečenje praćeno visokim rizikom kod pacijenta se može primeniti endovaskularno angiopatije oko hipertenzije odnosno karotivna angioplastika sa implantacijom stenta. Kada govorimo o kontrolama tj.