Tlak 190/70


Mate Granić, v.

tlak 190/70 jesti hipertenzija stupanj 2

Usporedivanjem pojedinih cijena i cjenika sa kalkulativnim elementima utvrđenim u republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske izvršeno je međusobno usklađivanje pojedinih cijena unutar istovrsnih struka, kao i uspoređivanje između pojedinih struka. Osim usporedbe pojedinih cjenika izvršena je i analiza Programa rada, te financijskih veličina ostvarenih u Nomenklatura zdravstvenih usluga izrađena tlak 190/70 na osnovi postojećih republičkih standarda i normativa sa primjenom jedinstvenog šifarnika.

tlak 190/70 hipertenzije, kroničnog angina

Pri izradi cjenika uočene su značajne razlike u istovrsnim zdravstvenim uslugama koje su svedene na prosječne cijene, što znači, da je došlo do određenog odstupanja u pojedinim cijenama od do sada utvrđenih. Ovo iz nastojanja da se za istovjetni rad osiguraju jednaki prihodi u svim organizacijama zdravstva Hrvatske. Cijene primarne zdravstvene zaštite ambulantno-dispanzerska i stomatološka zdravstvena zaštita utvrđene su na osnovi kalkulativnih vrijednosti timova po zaštitama i vremenskih normativa iskazanih u samom cjeniku.

tlak 190/70 hrana protiv visokog pritiska i holesterola

Navedene cijene primjenjuju se od 1.