Tlak 140/90 v těhotenství. FAKTORI KARDIOVASKULARNOG RIZIKA U BOLESNIKA SA HIPERTENZIJOM - PDF Stažení zdarma


tlak 140/90 v těhotenství

Termin Faktori rizika koristi se da opiše genetske, fizičke i hemijske karakteristike, kao i karakteristike stila života koje predviďaju povećan rizik od razvoja KVB Faktori rizika se dobijaju kada se napravi poreďenje izmeďu ljudi koji su već oboljeli od KVB i zdrave populacije Mnogi faktori rizika su povezani sa stilom života, stoga mogu i da se modificiraju!

Skrining za AH se sprovodi jednom u 2 godine kod osoba sa normalnom tenzijom. Terapija AH treba da je sveobuhvatna, tj podrazumijeva i korekciju pridruženih faktora rizika uz farmakološko lečenje. HT je moguće liječiti svim raspoloživim vrstama lijekova.

tlak 140/90 v těhotenství

Neke posebne prep su: - diuretike, posebno tiazidne, propisivati kod starih pacijenata, gde je česta i izolirana sistolna AH, 19 - beta blokatori su lijekovi izbora posle IM, kod AH i migrena, poremećaja ritma, 1 dijeta hipertenzije, - kalcijum antagonisti su posebno indicirani kod starih, u prevenciji srčane insuficijencije, - ACE inhibitore treba propisivati posle IM, u dijabetesu, u prevenciji i usporavanju srčane insuficijencije i bubrežnog oštećenja.

Fizički neaktivne osobe imaju 2 puta veći rizik da obole od KVB. Ni jedna studija nije dokazala visok rizik od KVB kod fizički aktivnih osoba! Iako Francuzi jedu masnu hranu i puše više nego Amerikanci, Safer je zaključio: Ako ste sredovječan Tlak 140/90 v těhotenství, vaše šanse da umrete od srčanog udara su tri puta veće nego Francuza istih godina.

tlak 140/90 v těhotenství

Očigledno, Francuzi nešto ispravno čine, nešto što Amerikanci ne rade A sada je i dokazano: Alkohol naročito crno vino smanjuje rizik od nastanka bolesti srca".