Sartana lijekovi za liječenje hipertenzije, Lijekovi na recept | Krka - farma


Postoje tri grupe lijekova koji deluju na RAS: blokatori receptora angiotenzina ARB ili sartaniinhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima ACE i direktni inhibitori renina kao što je aliskiren.

sartana lijekovi za liječenje hipertenzije ishrana za visoki krvni pritisak

Kada je kombinacija ovih lijekova apsolutno neophodna krvni tlak dijastolički postizanja dvostruke blokade RAS-anjihovu primjenu treba sprovoditi pod nadzorom specijaliste uz intenzivno praćenje bubrežne funkcije, balansa tečnosti i soli, i krvnog pritiska. To se odnosi i na primjenu kandesartana ili valsartana kao dodatne terapije ACE inhibitorima koja predstavlja odobrenu indikaciju kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom.

  • Lijekovi na recept | Krka - farma
  • Kombinacije lijekova Kako se liječi povišeni krvni tlak?

Istovremna primjena aliskirena sa ARB ili inhibitorima ACE je strogo kontraindikovana kod pacijenata sa oštećenjem bubrega ili dijabetesom. RAS sistem je uključen u održavanje ravnoteže vode i soli elektrolita u tijelu, a samim tim i u kontroli krvnog pritiska, i RAS-delujući lijekovi se koriste posebno u liječenju hipertenzije visok krvni pritisak i kongestivne srčane insuficijencije tip bolesti srca gdje srce ne može da pumpa dovoljnu količinu krvi u tijelodok se neki takođe koriste u određenim poremećajima bubrega kako bi se smanjio gubitak proteina u urinu.

sartana lijekovi za liječenje hipertenzije bobica grmlje od hipertenzije

Da bi se postigla veća kontrola, takvi lijekovi su davani u kombinaciji, a pregledi su počeli zbog zabrinutosti da kombinovanje nekoliko RAS-djelujućih agenasa može povećati rizik od hiperkalijemije visok nivo kalijuma u krviniskog krvnog pritiska i pogoršanja funkcije bubrega u poređenju sa korišćenjem samo jednog od ovih lijekova, a ne mogu imati očekivane korisne efekte.

Ovaj pregled dokaza slijedi raniji pregled EMA-e, koji je proveden u februaru PRAC podržava sartana lijekovi za liječenje hipertenzije ranijih pregleda. Uz to, došlo se do dokaza iz nekoliko različitih velikih studija kod pacijenata sa različitim već postojećim srčanim i cirkulatornim poremećajima, ili sa dijabetes melitusom tip 2, da je kombinacija ARB sa ACE inhibitorima povezana sa povećanim rizikom od hiperkalijemije, oštećenja bubrega ili sniženja krvnog pritiska u poređenju sa pojedinačnom upotrebom bilo kojeg od ovog lijekova.

sartana lijekovi za liječenje hipertenzije trbušne vježbe za hipertenziju

Osim toga, nije bilo značajnih koristi od dvojne blokade kod bolesnika bez srčane insuficijencije i mislilo se da koristi nadmašuju rizike samo u odabranoj grupi pacijenata sa srčanom insuficijencijom u kome su drugi tretmani bili neodgovarajući. ARB sadrže aktivne supstance azilasartan, kandesartan, eprosartan, irbesartan, losartan,olmesartan, telmisartan ili valsartan blokiraju receptore za hormon angiotenzin II.

Blokiranje aktivnosti ovog hormona omogućava širenje krvnih sudova i pomaže da se smanji količina vode koja se reapsorbuje u bubrezima, čime se smanjuje krvni pritisak u tijelu.

Kako se mjeri krvni tlak?

ACE-inhibitori benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril, enalapril, fosinopril, imidapril, lizinopril, meksipril, perindopril, hinapril, ramipril, spirapril, trandolapril ili zofenopril i direktni inhibitori renina aliskiren blokiraju aktivnosti specifičnih enzima uključenih u proizvodnja angiotenzina II u tijelu ACE-inhibitori blokiraju enzim konverzije angiotenzina, dok renin inhibitori blokiraju enzim renin.

RAS-delujući agensi su odobreni u Evropskoj uniji EU centralnim i nacionalnim procedurama i široko su dostupni u EU pod različitim zaštićenim nazivima.

Pregled je izvršen od strane Komiteta za procjenu rizika u oblasti farmakovigilance PRACKomiteta odgovornog za procjenu bezbijednosnih pitanja za humane lijekove, koji je napravio set preporuka.

sartana lijekovi za liječenje hipertenzije mogu li gledati tv sa hipertenzijom

Saopštenje EMA možete pogledati ovdje