Push-up za hipertenziju, "Umjesto tableta pod pritiskom, koristite resurse vašeg tijela"


Terapeutske vježbe dr. Bubnovskog koji zamjenjuju simulator

Prije nego se manžeta počne napuhavati, uređaj će odrediti osnovni tlak manžete, koji je ekvivalentan tlaku zraka. Mjerenje Vašeg tlaka je zasnovano na tom osnovnom tlaku.

push-up za hipertenziju

Nakon što se manžeta napuše dovoljno da zaustavi tok krvi u arteriji, počinje proces ispuštanja zraka.

Tijekom ispuštanja zraka, uređaj mjeri oscilacije tlaka uzrokovane Vašim pulsom.

Tri učinkovite vježbe dr. Bubnovskog

Bilo kakvo micanje mišića u tom periodu rezultirat će pogreškom u mjerenju. Nakon što odredi amplitudu i nagib oscilacija tlaka tijekom procesa ispuštanja zraka, uređaj će na osnovu njih odrediti sistolički i dijastolički tlak, kao i Vaš puls.

push-up za hipertenziju

Kod prepoznavanja prelagano spojene manžete prilikom mjerenja, na ekranu će se prikazati ikona slabo spojene manžete. Suprotno, ukoliko je manžeta pravilno omotana oko nadlaktice za vrijeme mjerenja, prikazuje se ikona pravilno spojene manžete.

Kada uredjaj detektira «pokret tijela» tijekom i poslije svakog mjerenja, prikazat ce se odredjena ikonica.

Push Ups from LvL 1 to LvL 100 (WHICH IS YOURS?)

Ovaj detektor podsjeca korisnike da budu mirni tijekom postupka mjerenja te povećava točnost mjerenja. Napomena: Preporuča se ponovno mjerenje ukoliko se pokaže oznaka pokreta na ekranu.

push-up za hipertenziju

Nakon završenog mjerenja dobiven rezultat neće biti pohranjen u memoriju. Uređaj je opremljen suvremenim sustavom indikacije rizika od hipertenzije koji vizualno prikazuje pretpostavljenu razinu rizika optimalni, normalni, povišeni normalni, prvi stupanj hipertenzije, drugi stupanj hipertenzije, treći stupanj hipertenzije rezultata nakon mjerenja.

Napomena: Preporuka je savjetovati se s lijecnikom ako se cesto pojavljuje ikona IHB-a.

push-up za hipertenziju

Mjerenja krvnog tlaka dobivena X3 tlakomjerom jednaka su onima koja može dobiti obučeni mjeritelj korištenjem manžete i stetoskopa, u okvirima propisanim od strane American National Standard za elektronske push-up za hipertenziju automatske tlakomjere. Ovaj uređaj namjenjen je za korištenje odraslim osobama za kućno mjerenje krvnog tlaka.

push-up za hipertenziju

Nije namjenjen za djecu i novorođenčad. X3 je zaštićen od mogućih kvarova u proizvodnji kroz utvrđen internacionalni program jamstva International Warranty Program.

push-up za hipertenziju

Za pitanja oko jamstva, obratite se proizvođaču, Rossmax International Ltd.