Previsok tlak v pnevmatikah, Besplatna dostava Tester mjerača tlaka zraka u gumama za gume sa gumama za gume u motornim vozilima


previsok tlak v pnevmatikah osteochondrosis i hipertenzije

Nepoužívajte zariadenie, keď ste bosý alebo máte obuté sandále. Nikdy nesnímajte veko nádrže a nenalievajte benzín, keď je motor v prevádzke alebo keď je motor ešte horúci. Vymeňte opotrebované alebo poškodené nože a skrutky v sadách, aby ste zachovali rovnováhu.

previsok tlak v pnevmatikah mozga i hipertenzija

Jazda na trávnatých svahoch vyžaduje zvláštnu starostlivosť. Aby ste sa chránili pred prevrátením: - Nezastavujte alebo sa náhle nerozbiehajte, keď idete smerom nadol alebo nahor po svahu; - Spojku púšťajte pomaly, vždy majte zaradenú rýchlosť, hlavne keď idete dole z kopca; - Na svahoch a pri ostrom otáčaní by ste mali udržiavať nízkou rýchlosť stroje; - Dávajte pozor na hrby a diery a iné skryté nebezpečenstvá; - Nikdy nekoste naprieč svahom, previsok tlak v pnevmatikah na tento účel nie je stroj priamo konštruovaný.

Opony w odśnieżarce zostały nadmiernie napompowane fabrycznie do celów transportowych. Właściwe i równe ciśnienie w oponach jest ważne z punktu widzenia najlepszej wydajności odśnieżania. Pre účely prepravy boli pneumatiky vo výrobnom závode pre- hustené.

Dávajte pozor, keď cúvate. Práce s motorom pri príliš veľkej rýchlosti môže zvýšiť nebezpečenstvo osobného zranenia.

previsok tlak v pnevmatikah rizičnu skupinu za hipertenziju drugog stupnja

Skontrolujte kosačku, či nebola poškodená a vykonajte opravy, skôr než znovu naštartujete zariadenie a uvediete ho do prevádzky; - pokiaľ stroj začne abnormálne vibrovať okamžite vykonajte kontrolu.

VAROVANIE: Vždy odpojte vedení ku sviečke a umiest- nite drôt tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu so sviečkou a tým sa predišlo náhodnému naštartovaniu, keď sa stroj nastavuje, preváža alebo opravuje.

previsok tlak v pnevmatikah hipertenzija koji su bolesni

Ismerjük meg a vezérlőket és a gép megfelelő használatát. A helyi törvények kor- látozhatják a gép kezelőjének életkorát.

NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

Ne kaszáljon mezítláb vagy nyitott szandálban. Soha ne vegye le az üzemanyagtartály kupakját ill.

6 - Jonsered

Cserélje ki az elkopott vagy sérült pengéket és csavarokat egyszerre, hogy fenntartsa az egyensúlyt. A kö- zlekedés füves lejtőkön különös elővigyázatot igényel. A felborulás elkerülése érdekében tegye a következőket; - ne álljon meg vagy induljon el hirtelen, ha lefele vagy felfele halad; - a tengelykapcsolót lassan indítsa el, a gépet mindig tartsa sebességben, különösen ha lefele halad; - lejtőkön és nagyobb kanyarok esetén, a gép sebe- ssége mindig legyen kicsi; - ügyeljen a zökkenőkre ill.

previsok tlak v pnevmatikah složeni pripravci hipertenzije

Hátramenet közben legyen óvatos. Ha a motort túl nagy sebességen működik, megnő a személyes baleset veszélye.

previsok tlak v pnevmatikah može roditi ako hipertenzija