Pregledni pripravci lijek hipertenzija, Valsartan: prošlost, sadašnjost, budućnost - Zdravo budi


You are on page 1of 3 Search inside document Hipertenzija - bolest, rizik ili Vodei globalni zdravstveni problem ili jedan od veih problema moderne medicine Lidija Gajski Iako se ve se iz samoga naslova rubrike Drugo miljenje" vidi da ovaj lanak nije podudaran s opim miljenjem, uvrstili smo ga da potaknemo itatelje na kritinost i razmiljanje, svojstva koja su u naoj struci danonono potrebna i sastavan su dio trajne edukacije. Zamolili smo eksperta za hipertenziju s dugogodinjim iskustvom, prof.

Zvonka Rumboldta iz Splita, da svojim osvrtom poprati ovaj izazovni lanak dr.

Valsartan: prošlost, sadašnjost, budućnost

Lidije Gajski, ime je ispunjena i njena elja iz zakljune reenice. Urednik Povien arterijski tlak jedna je od najeih dijagnoza u klinikoj praksi i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji vodei rizini imbenik smrti na planeti. Na pripravke za sniavanje tlaka troi se golem dio zdravstvenih prorauna za lijekove i antihipertenzivi zauzimaju najvia mjesta na ljestvici najprodavanijih farmaka.

Vrlo je zanimljivo da hvaljena medicinska znanost jo uvijek nije uspjela objasniti etiologiju vodee bolesti dananjice. Esencijalna hipertenzija prihvaena je kao takva, ime su razmiljanja i napori usmjereni njezinu izljeenju stavljeni na stranu, a pozornost usredotoena tek na njezinu regulaciju.

Ni u vezi s patofiziologijom stvari nisu jasne - u pitanju je nekoliko raznorodnih patofiziolokih pojava. Osim veze hipertenzije s hemoragijskim inzultom, koja se ini logina, nemamo prihvatljivo objanjenje njene povezanosti s ishemijskim inzultom, koronarnom i perifernom arterijskom boleu.

U pozadini ovih bolesti je aterosklerotski proces, odnosno suenje i zaepljenje arterija zato bi povieni tlak vodio suenju briga plan za hipertenziju ila?

Jo ezdesetih godina prolog stoljea postojalo je raireno shvaanje da je hipertenzija obrambeni odgovor na vaskularnu bolest, a i danas ima znanstvenika koji smatraju da hipertenzija nije uzrok koronarne bolesti, nego tek biljeg rizika, neka vrsta simptoma koji se pojavljuje uz koronarnu bolest.

U sluaju visokih vrijednosti tlaka uz popratne smetnje, hipertenzija kao patoloko stanje i njezina definicija ne ine se spornima.

prva faza liječenju hipertenzije odredio lijek za hipertenziju

Moglo bi je se definirati kao stanje znaajno povienog arterijskog tlaka praeno tegobama poput glavobolje, smetnji vida, pritiska u prsima, zaduhe i slino. Meutim, takvo odreenje hipertenzije u udbenicima i klinikim smjernicama neemo nai. Shvaanje ovog entiteta nadilo je okvire tradicionalne medicine koja je lijeila ljude u patnji i proirilo se na populaciju bez pregledni pripravci lijek hipertenzija smetnji; hipertenzija je dobila obiljeje rizinog imbenika budue kardiovaskularne bolesti.

gospina trava može biti u mogućnosti piti s hipertenzijom vježba bolesnika s koronarnom bolesti srca i hipertenzije

U takvim okolnostima definiranje patolokog stanja postaje mnogo zahtjevnije. Vrlo esto u tekstovima koji se odnose na hipertenziju nema njezine jasne i eksplicitne definicije.

Izlečite hipertenziju: Namirnice koje efikasno snižavaju krvni pritisak

Europske smjernice za hipertenziju citiraju pregledni lanak iz I sami autori smjernica priznaju da je bilo kakva brojana definicija i klasifikacija hipertenzije proizvoljna". Treba naglasiti, meutim, da izbor te odreene vrijednosti praga za hipertenziju nije niti utemeljen na dokazima, niti univerzalno prihvaen," tvrdi jedan od analitiara i nastavlja: etrnaest od 27 nacionalnih drutava za hipertenziju koja su sudjelovala na Pater, Trials U zadnje vrijeme uveden je pojam ciljne ili optimalne vrijednosti arterijskog tlaka.

Valsartan: prošlost, sadašnjost, budućnost Kolovoz 18, Mr.

To je vrijednost kojoj u terapijskim naporima treba teiti. I taj parametar odreuje se dogovorno, na onoj razini gdje se, prema podacima iz istraivanja, procijeni da je pojavnost buduih komplikacija narasla do neprihvatljive razine.

Glavna koncepcijska i metodoloka slabost postupka kojim je definirana dananja granina vrijednost tlaka, odnosno hipertenzija, te njezina ciljna vrijednost, lei u tenji za apsolutnom eliminacijom rizika, te u injenici da se zakljuci izvode iskljuivo iz problematino protumaenih opservacijskih istraivanja i pokusa s lijekovima.

U tom ogranienom diskursu koji se oslanja tek na odabrana znanstvena istraivanja, ne samo da je zanemarena sva sloenost i multidimenzionalnost pojmova koristi i tete iz definicije hipertenzijeve se u spomenutim istraivanjima padajue vrijednosti tlaka mehaniki povezuju s vjerojatnou padanja sranoilnih dogaaja, ne vodei rauna o veliini redukcije rizika koja je na niskim vrijednostima tlaka minimalna, te o injenici da to vrijedi za spontano niske vrijednosti tlaka, ali ne i za iste postignute uz pomo lijekova.

Sniavanje dijastolikog tlaka ispod 90 mm Hg ne produava ivot niti smanjuje kardiovaskularni i drugi morbiditet, dok za sniavanje pregledni pripravci lijek hipertenzija tlaka ispod mm Hg nema podataka. Arguedas i suradnici oito pripadaju skupini znanstvenika koja uvaava istraivanja koja pokazuju da s padom arterijskog tlaka pada incidencija sranoilnih dogaaja, no samo do odreene granice.

Sputanje tlaka na vrlo niske vrijednosti dovodi do njihova drugo miljenje ponovnog rasta.

LN 92 Gajski Hipertenzija

Dominantna grupacija strunih autoriteta na ovom podruju svojedobno je, meutim, J-krivulju ukinula, odnosno pretvorila je u ravnu crtu i proglasila tezu, slino kao to se to dogodilo s kolesterolom, to nie, to bolje". Pri tom ih nije puno zanimala injenica da se ta postavka kosi sa zdravim razumom i klinikim iskustvom lijenika. Skepsa prema agresivnom sniavanju krvnog tlaka ishemijska hipertenzija bolest srca povijest bolesti mjestu je poglavito kad je rije o starijoj populaciji, za koju vaee klinike smjernice ne predviaju nikakvu prilagodbu.

Vano je znati da postoje istraivanja koja su pokazala tetu od prekomjernog sputanja dijastolikog tlaka prilikom lijeenja izolirane sistolike hipertenzije koja je esta u starijih ljudi. Ima autora koji odbacuju linearno tumaenje veze arterijskog tlaka i kardiovaskularnih dogaaja i nude nelinearni model za izraun graninih vrijednost koji dijabetesom, hipertenzijom, vid u obzir dob i spol Port i sur.

dijeta za hipertenziju za svaki dan hipertenzija i poremećaji živčanog

Kao argument za neutemeljenost postavljene ciljne, odnosno optimalne vrijednosti arterijskog tlaka, spomenimo jo veliku noviju metaanalizu koja u zakljuku konstatira: Nalaz da su razlike u vrijednosti krvnog tlaka uglavnom odgovorne za kardiovaskularni ishod naglaava poeljnost dobre regulacije krvnog tlaka. Meutim, stupanj do kojeg se tlak mora spustiti da bi se postigla najvea korist, ovaj as nije poznat" Staessen i sur.

U skladu s novijim konceptom, za odreivanje potrebe za intervencijom u vezi s hipertenzijom, uz vrijednost arterijskog tlaka jednako su vani i drugi imbenici kardiovaskularnog rizika. Rije je o obiteljskom nasljeu, dobi, puenju, pretilosti, razini lipida i glukoze u krvi, pokazateljima subklinikog oteenja organa hipertrofija lijeve klijetke, mikroalbuminurijate prisutnosti klinikih bolesti - srca, centralnog ivanog sustava, bubrega, perifernih arterija, odnosno dijabetesa.

Arhiva članaka HRsvijet.net

Ti imbenici ulaze zajedno s pregledni pripravci lijek hipertenzija tlaka u procjenu ukupnog kardiovaskularnog rizika, definiranog kao apsolutni rizik kardiovaskularnog dogaaja u desetogodinjem razdoblju. Razina ukupnog kardiovaskularnog rizika onda odreuje potrebu za intervencijom.

Meutim, za njih je predviena tek odgoda uvoenja lijekova ako uz promjenu ivotnih navika kroz nekoliko mjeseci tlak nije adekvatno kontroliran", stoji u europskim smjernicama, slijedi farmakoloko lijeenje.