Pregabalina i hipertenzija, Recent Comments


noćnog dijagnoza hipertenzije

Literatura Uvod Pregabalin pripada skupini lijekova koji se koriste za liječenja epilepsije, neuropatske boli i generaliziranog anksioznog poremećaja GAP kod odraslih osoba. Simptomi GAP-a su dugotrajna prekomjerna tjeskoba i zabrinutost koje je teško kontrolirati.

liječenje hipertenzije kukuruza

GAP može uzrokovati i nemir ili osjećaj napetosti ili bezizlaznosti, brzo iscrpljivanje umaranjepoteškoće s koncentracijom ili prisjećanjem, razdražljivost, napetost mišića ili poremećaj spavanja. Razlikuje se od stresa i napetosti u svakodnevnom životu. Interakcije Prije propisivanja ovog lijeka, važno je poznavati interakcije pregabalina. Pregabalin se pretežno izlučuje mokraćom u nepromijenjenom obliku, tako da je u ljudskom organizmu podložan zanemarivom metabolizmu.

hipertenzija uzrokuje edem

S obzirom da ne inhibira metabolizam lijekova in vitro i ne veže se za proteine u plazmi, nije vjerojatno da će izazivati ili ulaziti u farmakokinetičke interakcije. U ispitivanjima in vivo nisu opažene klinički značajne farmakokinetičke interakcije između pregabalina i fenitoina, karbamazepina, valproične kiseline, lamotrigina, gabapentina, lorazepama, oksikodona ili etanola. Analiza populacijske farmakokinetike pokazala je da oralni antidijabetici, diuretici, inzulin, fenobarbital, tiagabin i topiramat nemaju klinički značajnog učinka na klirens pregabalina.

Lijekovi na recept

Pregabalin može pojačati učinke etanola i lorazepama, što je bitan podatak koji bi liječnici trebali naglasiti pregabalina i hipertenzija propisuju ovaj lijek svojim bolesnicima. U kontroliranim kliničkim ispitivanjima primjena višekratnih peroralnih doza pregabalina istodobno s oksikodonom, lorazepamom ili etanolom nije izazvala klinički važne učinke na disanje.

Što se tiče interakcija kod starijih osoba, nisu provedena specifična ispitivanja farmakodinamičkih interakcija. Primjena kod trudnica, dojilja i utjecaj na plodnost Vezano uz trudnoću i dojenje, žene reproduktivne dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju.

Nema odgovarajućih podataka o primjeni pregabalina kod trudnica.

miotropni sredstvo za hipertenziju

Istraživanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost. Nije poznat potencijalni rizik za ljude te se pregabalin ne bi trebao primjenjivati tijekom trudnoće osim ako to nije neophodno ako korist liječenja za majku jasno nadilazi mogući rizik za plod. Isto tako, nije poznato izlučuje li se pregabalin u majčino mlijeko kod pregabalina i hipertenzija, no prisutan je u mlijeku štakorica.

Stoga se tijekom liječenja pregabalinom ne preporučuje dojenje. Nema kliničkih podataka o učincima pregabalina na plodnost žena.

Pregabalin povezan s rizikom od rođenja djeteta s urođenim manama Pregabalin povezan s rizikom od rođenja djeteta s urođenim manama Naime, pokazalo se da je 6 posto trudnica koje su uzimale pregabalin tijekom prvog trimestra trudnoće rodilo djecu s većim urođenim manama. Dok je učestalost tih urođenih mana kod djece trudnica koje nisu koristile pregabalin bila 2 posto. Urođene mane koje su bile povezane s primjenom pregabalina uključivale su srčane urođene mane te urođene mane središnjeg živčanog sustava i drugih organa. Žene koje tijekom trudnoće uzimaju pregabalin imaju šest puta veći rizik da će njihovo dijete imati veću urođenu manu središnjeg živčanog sustava nego žene koje ne uzimaju pregabalin.

U kliničkom ispitivanju u kojemu se procjenjivao učinak pregabalina na pokretljivost spermija, zdravi su muški ispitanici bili izloženi pregabalinu u dozi od mg na dan.

Nakon 3 mjeseca liječenja nije bilo utjecaja na pokretljivost spermija.

Pregabalinski pregledi za osteohondrozu

Nuspojave Pregabalin može izazvati omaglicu i somnolenciju te tako utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima. Bolesnicima se savjetuje da ne voze, ne rukuju složenim strojevima i ne poduzimaju druge potencijalno opasne što podiže niski tlak dok se ne utvrdi utječe li ovaj lijek na njihovu sposobnost da izvrše te zadatke.

Vezano uz nuspojave, kliničkim programom ispitivanja pregabalina obuhvaćeno je više od bolesnika koji su bili izloženi pregabalinu, od kojih je više od bilo uključeno u dvostruko slijepa, placebom kontrolirana ispitivanja. Nuspojave su obično bile blagog do umjerenog intenziteta.

Najčešće prijavljene nuspojave zbog kojih je prekinuto liječenje u skupinama koje su primale pregabalin bile su omaglica i somnolencija. Važno je naglasiti da prijavljene nuspojave mogu biti povezane i s osnovnom bolešću kao i s hipertenzija, vrtoglavica i zujanje u ušima istodobno korištenim lijekovima.

Vrlo česte nuspojave, pregabalina i hipertenzija se mogu javiti kod više od 1 na 10 osoba, su omaglica, omamljenost i glavobolja. Česte nuspojave, koje se mogu javiti kod 1 na osoba, su pojačan tek, ushićenje, smetenost, dezorijentiranost, smanjenje seksualne želje, razdražljivost, poremećaj pažnje, poremećaj pamćenja, poteškoće pri govoru, pregabalina i hipertenzija trnaca, utrnulost, sedacija, letargija, nesanica, umor, zamagljen vid, dvoslike, vrtoglavica, poteškoće s ravnotežom, suha usta, zatvor, povraćanje, vjetrovi, proljev, mučnina, otečen trbuh, poteškoće s erekcijom, porast tjelesne težine, grčevi u mišićima, bol u zglobovima, bol u leđima, bol u udovima.

normateks upute za uporabu

Manje česte: mogu se javiti kod 1 na osoba. One uključuju gubitak teka, gubitak tjelesne težine, promjenu razine glukoze u krvi, promijenjenu sliku o sebi, nemir, depresiju, uznemirenost, promjene raspoloženja, halucinacije, napadaje panike, apatiju, agresiju, povišeno raspoloženje, slabljenje mentalnih sposobnosti, promjene vida, suhe oči, naticanje i bol u oku, poremećaji srčanog ritma, ubrzan puls, nizak krvni tlak, visok krvni tlak, promjene otkucaja srca, zatajenje srca, navale crvenila, navale vrućine, otežano disanje, suhoća nosne sluznice, začepljen nos, znojenje, osip itd.

Pregabalin povezan s rizikom od rođenja djeteta s urođenim manama

U slučajevima predoziranja dozom do 15 g nisu prijavljene neočekivane nuspojave. Nakon stavljanja lijeka u promet najčešće prijavljene nuspojave kod predoziranja pregabalinom uključuju somnolenciju, stanje konfuzije, agitiranost i nemir. Podnošljivost pregabalina je dobra. Važno je naglasiti da podnošljivost ovisi i o osobinama ličnosti. Kod osoba s generaliziranim poremećajem, koje uz to imaju i smetnje ličnosti, do razine poremećaja ličnosti, doživljaj uzimanja lijeka je promijenjen, a samim time i terapijski učinak lijeka.

Pregabalina

Stoga je bitno da, u svakodnevnoj praksi, kod bolesnika s generaliziranim anksioznim poremećajem, liječnik procjeni i njihovu ličnost. Medicinska naklada,