Potvrda iz klinike hipertenzije, Nove smjernice u liječenju arterijske hipertenzije - wdmac.com


Postoje li novi terapijski pristupi?

potvrda iz klinike hipertenzije

Hipertenzivnim pacijentima savjetuje se mjerenje tlaka i kod kuće, a ne samo ambulantno. Preporuka je smanjiti unos soli za čak pola.

potvrda iz klinike hipertenzije

Također poželjno je prekinuti pušenje, baviti se tjelesnom aktivnošću i smanjiti unos alkohola. Prve smjernice objavljene su još Smjernice za I danas je hipertenzija diljem svijeta uzrok smrti broj jedan.

Svibanj — mjesec posvećen arterijskoj hipertenziji

Autori smatraju kako se mora podići samosvjest u populaciji. U smjernicama je još više istaknuta važnost individualnog pristupa u odnosu na Životne navike ključne su u sprečavanju hipertenzije. Od velike je važnosti i uloga liječnika koje se poziva da primjene aktivniji pristup u pacijenata s visokim vrijednostima tlaka.

potvrda iz klinike hipertenzije

Također, liječnici bi trebali više pažnje posvetiti na slijedeće grupe pacijenata s hipertenzijom: dijabetičare, mlade, starije i trudnice kao i sve pacijente s drugim čimbenicima kardiovaskularnog rizika. Što je drugačije u odnosu na stare smjernice? Autori više ne vide smisla u toj dvojnoj podjeli i za sve pacijente preporučuju istu vrijednost.

potvrda iz klinike hipertenzije

Kakve su nove preporuke za antihipertenzivnu terapiju? Time se potvrda iz klinike hipertenzije postići optimalan izbor za svakog pacijenta individualnim donošenjem odluke o tome koja skupina lijeka će se koristiti kao terapija prvog izbora.

Terapija hipertenzije otporne na terapiju lijekovima denervacijom bubrega izgleda za sada obećavajuće, ali potrebna su dodatna istraživanja koja bi to potvrdila.