Pitanje da li hipertenzija prava. Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:


Arterijska hipertenzija u mlađoj životnoj dobi i rizik kardiovaskularnih događaja Svibanj 24, Prof.

pitanje da li hipertenzija prava

Josip Vincelj dr. Arterijska hipertenzija glavni je čimbenik rizika za kardiovaskularni morbiditet i mortalitet širom svijeta.

Arterijska hipertenzija Povišen krvni pritisak Arterijska hipertenzija Povišen krvni pritisak Arterijska hipertenzija povišen krvni pritisak je, po definiciji Svetske zdravstvene organizacije, stanje u kome je sistolni gornji pritisak povišen preko mmHg, a dijastolni donji preko 90mmHg.

Cilj je liječenja povišenog krvnog tlaka postignuti ciljne vrijednosti tj. Povišeni krvni tlak poznati je rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti bilo da se pojavi u mlađoj ili starijoj životnoj dobi.

pitanje da li hipertenzija prava

Rezultati novijih istraživanja ukazuju na važnost razlikovanja arterijske hipertenzije u mlađoj životnoj dobi od one koja se pojavi u starijoj životnoj dobi.

Postavlja se pitanje koja je razlika između arterijske hipertenzije koja se pojavi u mlađoj životnoj dobi od one koja se pojavi u starijoj životnoj dobi? Odgovor na ovo pitanje dali su nam rezultati Framinghamske studije.

  1. Pitanja i odgovori - Savjeti i linkovi - Srčana
  2. Oscilirajuća hipertenzija s tahikardijom Imam 26 godina i u zadnjih 10 godina javlja mi se srčana akcija do otkucaja u minuti.
  3. Esencijalna hipertenzija – što je, simptomi i liječenje | Zdravlje srca - Kreni zdravo!
  4. Gore hipertenzija ili hipotenzija
  5. Pitanja i odgovori - PLIVAzdravlje
  6. Koje su vrste hipertenzije, njihova razlika
  7. Arterijska hipertenzija u mlađoj životnoj dobi i rizik kardiovaskularnih događaja - Zdravo budi
  8. Vrijednosti krvnog tlaka mogu se razlikovati tijekom dana.

Istraživanje je provedno na bolesnika, a dizajn studije bio je takav da su obuhvaćene dvije generacije ispitanika. Arterijska hipertenzija koja se pojavila do 55 godine života smatrala se u mlađoj životnoj dobi,  a nakon 55 godine života smatrala se u starijoj živtonoj dobi.

Pitanja i odgovori

Ispitivana je pojavnost arterijske hipertenzije u  roditelja prije 55 godine te nakon 55 godine života. Također je ispitivan utjecaj na pojavnost arterijske hipertenzije u potomaka hipertoničara.

pitanje da li hipertenzija prava

Incidencija arterijske hipertenzije na bolesnika godišnje bila je 5,9 u potomaka čiji roditelji nisu imali povišeni krvni tlak, a 8,3 bila je u potomaka  ako su jedan ili oba roditelja imali povišeni krvni tlak nakon 55 godine, te 11  ako je jedna od roditelja imao povišeni krvni tlak prije 55 godine života.

Visoka incidencija od 18,9 bila je u potomaka kojima su oba roditelja imala arterijsku hipertenziju prije 55 godine života.

Arterijska hipertenzija u mlađoj životnoj dobi i rizik kardiovaskularnih događaja

Rezultati istraživanja su pokazali da je pitanje da li hipertenzija prava arterijske hipertenzije bila gotovo tri puta veća u onih potomaka čiji su roditelji  imali arterijsku hipertenziju prije 55 godine života nego u potomaka čiji roditelji nisu imali arterijsku hipertenziju.

Ispitivani su svi kardioavskularni uzroci smrti, koronarna bolest kao uzrok smrti i nekardijalne liječenje hipertenzije i lijekovi kao uzrok smrti u ispitanika prve generacije s obzirom na pojavnost arterijske hipertenzije u odnosu na mlađu ili stariju životnu dob. Vrlo je zanimljiv podatak o broju pušača u pojedinim skupinama bolesnika.

Rezultati istraživanja pokazali su da je vrlo veliki broj pušača među bolesnicima prve generacije u svim ovim skupinama.

pitanje da li hipertenzija prava

Usporedba arterijske hipertenzije u mlađoj životnoj dobi s kasnom pojavom ove bolesti pokazuje povezanost pojave ove bolesti u mlađoj životnoj dobi s većim kardiovaskularnim mortalitetom.

Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da je pojava arterijske hipertenzije u roditelja u mlađoj životnoj dobi  prediktor  pojave ove bolesti i u potomaka.

Visok krvni pritisak (hipertenzija): uzroci, simptomi i lečenje

Pojavnost arterijske hipertenzije u roditelja starije životne dobi nije prediktor pojave bolesti u potomaka. U zaključku možemo naglasiti da  je pojava povišenog krvnog tlaka u roditelja u mlađoj životnoj dobi prediktor pojave ove bolesti i u potomaka. Buduća istraživanja možda će nam dati odgovor na pitanje možemo li uzeti u obzir dob u kojoj se javlja arterijska hipertenzija za precizniju procjenu kardiovaskularnog rizika bolesnika.

Ovo je PRAVA istina o KOSOVU wdmac.com REAL truth about KOSOVO

Ocjena 3.