Nadbubrežne krize i hipertenzije


Kategorija: Endokrinologija hormoni i žlezde Feohromocitom je tumor čije ćelije stvaraju kateholamine u velikoj količini.

To dovodi do ogromnog povišenja krvnog pritiska. Tumor je najčešće lokalizovan u srži medula nadbubrežne žlezde. Retko može biti lokalizovan van žlezde. Najčešće je to pojedinačni tumor, znatno ređe se javlja u obe nadbubrežne žlezde.

Glavni problemi kod infarkta srca i aneurizmi izazvani su pucanjem krvnih sudova. To dovodi do infarkta organa srca, mozga koji taj krvni sud ishranjuje. Slika: ateroskleroza ubrzava se proces ateroskleroze u zidovima krvnih sudova. Sužene arterije slabije snabdevaju tkiva i organe krvlju kiseonikom i hranljivim materijama i dolazi vremenom do njihovog oštećenja i propadanja njihove funkcije. Zbog ishemije tkiva i organa, srce povećava minutni volumen da bi obezbedilo dovoljnu količinu kiseonika, što dalje povećava krvni pritisak.

Češće je karcinomi, ređe adenom, koji imaju bolju prognozu. Tumor nadbubrežne žlezde produkuje epinefrin i norepinefrin, dok tumor lokalizovan van žlezde obično produkuje samo norepinerin.

  1. Hipertenzija lečenje,povišen,visok krvni pritisak,hipertenzivna kriza, lekovi
  2. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Feokromocitom
  3. Smjernice za hipertenzije
  4. Tlak 140/90 v těhotenství
  5. Какая разница, Стратмор никогда не решится выстрелить, пока он прикрыт Сьюзан.
  6. Rizik 2 2 hipertenzije
  7. Стратмор снова вздохнул.
  8. Da je djelotvorna za hipertenziju

Klinička slika tegobe Kliničkom slikom dominira hipertenzija. Naglih skokova krvnog pritiska.

nadbubrežne krize i hipertenzije

Hipertenzija je ozbiljna, ne reaguje na terapiju. Hipertenzivne krize su u početku ređe, javljaju se nedeljno ili mesečni i traju par minuta. Vremenom postaju sve češće i traju duže, čak više časova.

Nadbubrežne krize i hipertenzije iznenada. Nekada su provocirane teškim radom psihičkim stresom ili naglom promenom polozaja tela. Napad je pracen uznemirenošću, jakom, pulsirajućom glavoboljom, lupanjem srca, mrljama u vidnom polju, preznojavanjem, nekada bolom u grudima iza grudne kostimukom, kad-kad bolom u trbuhu i povracanjem.

nadbubrežne krize i hipertenzije

Bolesnici koji imaju trajnu hipertenziju takođe mogu imati povremene skokove pritiska. Za njih je karakteristično da imaju ortostatsku hipotenziju tj, kada stoje krvni pritsaak im pada ispod normale.

nadbubrežne krize i hipertenzije

To se objašnjava oslabljenim simpatičkim refleksom nastalim zbog trajnog povišenja kateholamina i smanjenog volumena krvi. Ostale tegobe su česte tahikardije, aritmije, koronarne krize. Polovina obolelih ima znake intolerancije nepodnošenje glukoze. Komplikacije Zbog hipertenzije dolazi do promena na srcu, krvnim sudovima, bubrezima i očnom dnu. Ako hipertenzivna kriza draje dugo može doći do smrti zbog edema pluća, fibrilacije komora ili cerebralne hemoragije šlog. Dijagnoza Dijagnoza se postavlja nalazom visokih vrednosti kateholamina ili njegovih metabolita — metanefrina, normetanefrina, vanilmandelične kiseline u mokraći.

Endokrini uzroci hipertenzije

Koristi se uzorak 24 h-nog urina, kada je pacijent bio bez terapije. Korisniji je nalaz u danu kada je bolesnik imao skok pritiska. Ako je neizvodljivo da bolesnik bide dana bez terapije, isključiti mu lekove koji najviše utiču na rezultat metildopa, levodopa, labetalol.

Arterijska hipertenzija; endokrini uzroci hipertenzije; prrimarni aldosteronizam; Cushingov sindrom; feokromocitom; akromegalija Arterial hypertension; endocrine hypertension; primary aldosteronism; Cushing syndrome; acromegaly Sažetak Arterijsku hipertenziju možemo podijeliti na primarnu i sekundarnu. Endokrini uzroci hipertenzije pripadaju skupini sekundarnih hipertenzija. Iako čine samo manji dio u ukupnoj prevalenciji hipertenzije nužno ih je pravovremeno prepoznati jer su potencijalno izlječivi.

Kateholamini mogu da se mere nadbubrežne krize i hipertenzije u krvi, ali to ima manju dijagnostičku važnost, jer se njihov nivo može lako menjati pod uticajem najmanjeg stresa. Ako se dijagnoza ne može postaviti samo merenjem kateholamina, koriste se provokacioni testovi, koji mogu biti rizični po pacijenta. Glukagonski test je provoktivni.

nadbubrežne krize i hipertenzije

Dat zdravom čovku, glukagon dovodi do pada krvnog pritiska. Kod osobe koja ima feohromocitom on dovodi do znatnog skoka pritiska.

Nefunkcijske adrenalne tvorbe Feokromocitom Riječ je o tumoru kromafinih stanica koji luči katekolamine, a tipično je smješten u nadbubregu. Javlja se trajna ili paroksizmalna hipertenzija. Dijagnoza se postavlja određivanjem katekolamina i njihovih metabolita u krvi i mokraći. Slikovni prikazi, navlastito CT i MR, omogućavaju lokaliziranje tumora. Liječenje je usmjereno na odstranjivanje novotvorine, a farmakoterapija hipertenzije temelji se na α— blokatorima, po mogućnosti u kombinaciji s β—blokatorima.

Zato se može koristiti samo kada je bolesniku normalan pritisak pre testa. Kod supresivnog klonidinskog testa dolazi do znatnog pada krvnog pritiska kod bolesnika koji stalno ima visok krvni pritisak ili je došlo do njegovog skoka spontano ili provocirano histaminom.

nadbubrežne krize i hipertenzije

Da bi se odredila lokalizacija tumora koristi se CT kompjuterizovana tomografijaMR magnetna rezonancaabdominalna aortografija i scintigrafija srži nadbubržne žlezde. Diferecijalna dijagnoza Slične tegobe kao feohromocitom može dati esencijalna hipertenzija, vazomotorni poremećaji u menopauzi, paroksizmalna tahikardija, hipoglikemijska kriza pad šećera u krvianksioznost Lečenje Terapije je hirurška.

Preoperativna pripema treba da bude dobra da bi se smanjio rizik hirurške intervencje. Prilikom operacije može doći do oslobđanja velike količine kateholamina i do naglog skoka pritiska. Nakon ulanjanja tumora može doći do naglog pada krvnog pritiska i hipovolmijskog šoka.

nadbubrežne krize i hipertenzije

Benigni feohromocitim ima dobru prognozu. Maligni ima lošu prognozu.