Liječenje hipertenzije prema sunneta


Poznato je da muπki spol ima veÊi rizik za razvoj bolesti srca i krvnih æila nego æenski, dokle god su æene u generativnoj dobi. Taj uËinak se pripisuje zaπtitnom uËinku hormona. Nakon menopauze uËestalost koronarne bolesti kod muπkaraca i æena se postepeno izjednaËuje. Nakon πezdeset godina starosti omjer je

Hidžama je regulatorna medicinska metoda koja spada u domen liječenje hipertenzije prema sunneta hirurgije. Regulatorna je zato sto lokalnim puštanjem krvi dj Kada je narušena homeostaza, dolazi do pojave bolesti.

Urea, kreatinin, višak holesterola i triglicerida.

liječenje hipertenzije prema sunneta

Negativnim vakumom uz pomoć pumpice se dižu toksini iz slojeva tkiva do površine kože, nakon čega se površinski mm duboko zarezuje hiruškim skalpelom, te vakum sukcijom vade se toksini. Svako ima razlićit prag boli, neki ne osjete nista prilikom tretmana, neki opisuju osjećaj da je poput poput škakljanja, neki osjete bol, ali posve podnošljiv.

liječenje hipertenzije prema sunneta

Jačina vakuma se lahko regulise, a dubina rezove ne treba da bude dublja od 2mm. Tretman, uključujuči i masažna hidžama na pocetku tretmana, traje oko minuta, zavisno od organizma klijenta. Hidžamu je najbolje preventivno raditi Dovoljno je uraditi puta godišnje preventivno, kurativno kada se radi ona ide malo drugačije.

U susret novim preporukama za dijagnostiku i lečenje arterijske hipertenzije

Tretman hidžame nas oslobađa kiselog otrovnog otpada koji se akumulira u našim tijelima kako starimo. Izvori otrovnog otpada uključuju zagađeni zrak koji dišemo, otrovne hemikalije u hrani i pićima, biohemijski otpad metabolizma tijela, toksini od stresa, metabolizma lijekova, traume itd.

liječenje hipertenzije prema sunneta

Ti bonusa hipertenzije uzrokuju stagnaciju krvi, te konsekventno ćelije ne mogu dobiti potrebne hranljive materije. Uklanjanjem zagušene krvi, induciranom hiperemijom i kontroliranom inflamacijom mi aktiviramo imuni sitem, potićemo cirkulaciju limfe i bolju mikrocirkulaciju krvi.

liječenje hipertenzije prema sunneta

Ima naravno, da bi učinak tretmana bio najbolji, osoba ne treba jesti barem h prije tretmana, a treba se više hidrirati. Nakon tretmana nije poželjno kupanje barem 12h nakon tretmana, nije poželjna teška fizička aktivnost ni teska hrana crveno meso i mlijećni produkti neposredno nakon Cupping Therapy-a.