I računovodstva za hipertenziju


Glavna sestra odjela Tanja Ćosić, bacc.

i računovodstva za hipertenziju

Na odjel intenzivnog liječenja primaju se djeca čije stanje zahtjeva kontinuirano praćenje vitalnih funkcija, te kontinuirano liječenje kisikom, trajnom infuzijom ili imaju potrebu za mehaničkom ventilacijom respirator. Uglavnom se radi o djeci koja imaju tešku upalu pluća, opstrukcijski bronhitis ili napad astme, komplikacije upale pluća ili astme, cističnu fibrozu, imunodeficijencije i neke srčane greške ili plućnu hipertenziju.

i računovodstva za hipertenziju

Funkcioniranje odjela usko je vezano za suradnju s odjelom za kliničko - laboratorijsku dijagnostiku, odjelom za radiologiju i UZV dijagnostiku i odjelom za bronhologiju i fizikalnu i inhalacijsku terapiju. Na odjelu se zbrinjavaju i post operativni ORL pacijenti koji zahtijevaju nadzor i ostanak u bolnici nakon operativnog zahvata ili komplikacije nakon određenih intervencija.

i računovodstva za hipertenziju

Dječja bolnica Srebrnjak Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku alergologiju djece Klinika za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. Strossmayera u Osijeku Srebrnjak