Hipertenzije i plazmafereza


Specifičnosti rada pedijatrijske sestre sa decom na mehaničkoj ventilaciji pluća Sažetak Iako je osnovna struktura respiratornog sistema kod dece ista kao kod odraslih ipak postoje i značajne razlike.

Oznaka: komplikacije

Ove razlike utiču na to kako će odojčad i deca odgovoriti na bolest i na lečenje. Neadekvatno disanje može da bude uzrokovano sa nekoliko mehanizama, utičući na ventilaciju, razmenu gasova ili na oba, kao na primer primarni respiratorni problem, insuficijencija nekog drugog sistema, problemi sa zidom grudnog koša npr.

organ cilj hipertenzija

Disajna funkcija može takođe da hipertenzije i plazmafereza kompromitovana depresijom centra za disanje izazvane hipoksemijom, hipotermijom, lekovima npr. Procena pacijenata sa neadekvatnom funkcijom disanja podrazumeva: disajni put, disanje, znake povećanog disajnog rada, znake neadekvatne respiratorne podrške, cirkulaciju.

Nakon brze procene svakom detetu sa neadekvatnom respiratornom podrškom potrebna je momentalna ventilatorna podrška i visok protok kiseonika! Visokofrekventna oscilatorna ventilacija novorođenčadi HFOV vrsta je mehaničke ventilacije kojom se razmena gasova do pluća obavlja malim disajnim volumenom a velikom frekvencijom i visokim pritiskom.

Endotrahealni tubusi sa kafom se ne praktikuju do osme godine života, osim u posebnim situacijama transport, opekotine lica, kraniocerebralne povrede, ekstremna salivacija, itd kada nije potrebna dugotrajna mehanička ventilacija.

Najlakši put intubacije u urgentnim situacijama, ili za kratkotrajnu upotrebu, je oralni.

hipertenzija izgledi

Nazalni put je tehnički teže postići i obično se koristi nakon što je oralna intubacija uspešno izvedena i dete stabilizovano. Nazalna intubacija ima prednost zbog povećane stabilnosti tubusa. Sve mere nege deteta na mehaničkoj ventilaciji odnose se i na novorođeče, sa ozbiljnim osvrtom na specifičnosti pacijenata u uzrastu novorođenčeta: oštećenja CNS usled hipoksije — neadekvatne oksigenacije, povećana sklonost ka infekciji, termolabilnost, uski disajni putevi, nezrelost svih sistema organa.

Mehanička ventilaciji u primeni kod dece svih uzrasta ima svoje pozitivne ali nažalost i veliki broj negativnih efekata ukoliko se neadekvatno primenjuju sve mere lečenja i nege.

Predijalizna kronična bubrežna bolest Ambulante su najčešće prva stanica Vašeg susreta s nama. Nakon razgovora, pregleda i dijagnostičke obrade u polikliničkom djelu, koji će dovesti do dijagnoze poremećaja, donijet će se odluka : o daljnjem praćenju u ambulanti ili o dodatnoj obradi i liječenjuna Odjelima Zavoda u dogovoru s kolegama. U Polikliničkom djelu Poliklinike provodi se gotovo sveukupna  dijagnostička obrada pacijenata s hipertenzijom, s posebnim osvrtom na rezistentnu hipertenziju te isključenje sekundarnih uzroka hipertenzije ambulanta za hipertenziju i ambulanta za rezistentnu hipertenziju koje vodi prof. Bitno je napomenuti da u KB Merkur od rujna Putem polikliničkih ambulanti odvija se  svaki dan  opća internistička ambulanta u kojoj ordinira prim.

Kako se broj komplikacija ne bi povećavao tokom njene primene neophodno je da učestvuje ceo medicinski tim podjednako kako bi se detetu obezbedilo kontinuirano praćenje svih aspekata i hipertenzije i plazmafereza mehaničke ventilacije.

Specijalna edukacija sestrinskog i lekarskog osoblja je apsolutni zahtev.

Hipertenzija: "Šta je hipertenzija?"

U suprotnom i najmanja nepravilnost u radu može prouzrokovati ireverzibilne promene. Preporuka za visok stepen pružene nege je uspostavljanje standarda i protokola u radu, kako lekara tako i pedijatrijskih sestara.

Za pozitivan ishod mehaničke ventilacije kod deteta potreban je, t.

vysoký krevní tlak při zátěži

Ključne reči: mehanička vetilacija, deca, komplikacije, specifičnosti.