Adenom hipertenzija, Nadbubrežne žlijezde


adenom hipertenzija hipertenzija će se održati odmah

SLIKA 3. Adenom označeno strelicom i feokromocitom označeno vrhom strelice u desnoj nadbubrežnoj žlijezdi na MR snimkama T1 u fazi gore lijevoizvan faze gore desnoT2 dolje lijevo i T1 nakon primjene kontrastnog sredstva dolje desno Bubrezi povećaj sliku Parenhimska bolest bubrega najčešći je uzrok sekundarne arterijske hipertenzije.

Hipertenzija se obično javlja uz bilateralne promjene bubrežnog parenhima, najčešće uz bolesti glomerula. Niti jedna bolest iz te skupine nema karakterističnu radiološku sliku, već se obično prikazuju bubrezi manjih dimenzija, difuzno reduciranog hiperehogenog parenhima uz pokoju parenhimsku cistu slika 4.

Literatura Uvod Primarni hiperaldosteronizam je skupina poremećaja u kojima je povećana produkcija aldosterona u zoni glomeruloza u kori nadbubrežne žlijezde. Visoka razina cirkulirajućeg aldosterona povećava reapsorpciju natrija te gubitak kalija u distalnim tubulima bubrega. Primarni aldosteronizam predstavlja najčešći uzrok sekundarne hipertenzije.

SLI KA 4. Ultrazvučni prikaz bubrega. Bubreg je manjih dimenzija, difuzno reduciranog i hiperehogenog parenhima.

adenom hipertenzija opasni proizvodi za hipertenziju

U tih bolesnika mikcijskom cistouretrografijom potrebno je isključiti refluksnu nefropatiju, koja može biti unilateralna ili bilateralna, a karakterizirana je izrazitijom redukcijom parenhima u području gornjeg pola adenom hipertenzija. Radiološki je moguće prepoznati policističnu bolest bubrega koja je karakterizirana izrazitim uvećanjem oba bubrega uslijed postojanja brojnih cističnih tvorbi različitih dimenzija, djelomično kalcificirane stijenke, ispunjene rijetkim, gustim ili hemoragiziranim sadržajem slika 5 a i b.

SLI KA 5. Koronalni a i aksijalni b MR prikaz u T2 mjerenoj slici policistične bolesti bubrega.

Bubrezi su izrazito povećani, prožeti brojnim cističnim tvorbama različite veličine. Ultrazvučni pregled danas je prva slikovna metoda u dijagnostici patoloških promjena bubrega. B-modom moguća je procjena položaja, veličine i oblika bubrega, kao i morfološko-anatomskih promjena parenhima. Ovim se pregledom procjenjuje debljina i ehogenost bubrežnog parenhima te širina kanalnih sustava.

Hipertenzija

Obojenim i power doplerom renalnih i intrarenalnih arterija dobivaju se podaci o prokrvljenosti bubrežnog parenhima. Ukoliko se ultrazvučnim pregledom utvrde suspektne patološke promjene ili ako je ultrazvučna adenom hipertenzija insuficijentna zbog konstitucije ili nesuradnje bolesnika, indicirana je daljnja radiološka obrada CT-om ili MR-om.

Glavna prednost CT-a u odnosu na ultrazvuk i MR jest da omogućuje prikaz čak i vrlo diskretnih kalcifikacija i konkremenata koji ni jednom drugom radiološkom metodom ne mogu biti utvrđeni.

MR ima slabiju prostornu rezoluciju, ali bolju tkivnu rezoluciju pa je od značajne koristi pri otkrivanju i razlikovanju solidnih od cističnih promjena. U bolesnika adenom hipertenzija renalnom insuficijencijom kod CT-a i MR-a potrebno adenom hipertenzija s oprezom procijeniti korist i rizik od primjene kontrastnog sredstva, s obzirom na mogućnost razvoja kontrastom adenom hipertenzija nefropatije nakon primjene jodnog kontrastnog sredstva, odnosno nefrogene sistemske fibroze nakon primjene gadolinijevog kontrastnog sredstva.

Renalne arterije povećaj sliku Renovaskularna hipertenzija RVHT nastaje zbog stenoze renalne arterije i vodeći je uzrok potencijalno izlječive hipertenzije uspostavom normalnog protoka krvi kroz lumen arterije. Svrha radioloških dijagnostičkih pregleda jest otkriti promjene prije nego što nastane nefropatija.

U mlađih ljudi i djece češći uzrok je fibromuskularna displazija srednjeg i distalnog dijela glavne renalne arterije s karakterističnim angiografskim prikazom multiplih suženja i proširenja koji se opisuje poput "niza bisera" slika 6. U dijagnostičkoj obradi danas je gotovo u potpunosti zamijenjena neinvazivnim metodama, inicijalno obojenim doplerom, a tek nakon njega CT-angiografijom ili MR-angiografijom, dok se DSA primjenjuje kod planiranja intervencijskog liječenja.

Dopler renalnih arterija neinvazivna je metoda čiji je cilj detektirati stenozu renalnih arterija. Omogućuje dijastolički hipertenzija uzrokuje liječenje brzine protoka krvi kroz arteriju te procjenu otpora krvnih žila.

Glavne prednosti CT-angiografije su brzina snimanja i dobra prostorna rezolucija, što je od osobite važnosti pri detekciji fibromuskularne displazije. Prikaz kalcifikacija pri CT-angiografiji olakšava detekciju aterosklerotskih lezija, adenom hipertenzija izaziva artefakte koji otežavaju procjenu stupnja stenoze.

Kalcifikacije se ne prikazuju pri MR-angiografiji koja ne koristi ionizirajuće zračenje uslijed čega ima prednost u obradi djece i mladih bolesnika.

Hipertenzija poznatog uzroka

Ukoliko se pristupi intervencijskom liječenju aterosklerotske stenoze renalne arterije, metoda izbora je primarno stentiranje. U slučaju kada je parenhimska bolest bubrega uzrok sekundarne hipertenzije, često je dovoljan ultrazvučni pregled kojim se može odrediti položaj i veličina bubrega, debljina i ehogenost parenhima, kao i širina kanalnog sustava.

Prikaz nadbubrežnih žlijezda CT-om ili MR-om potreban je ukoliko se biokemijski dokaže primarni aldosteronizam kako bi se prikazao adenom ili bilateralna hiperplazija nadbubrežnih žlijezda, te u adenom hipertenzija dokazane hipersekrecije katekolamina radi prikaza feokromocitoma.

U slučaju stenoze renalne arterije, obojenim doplerom moguće je odrediti hemodinamski značaj stenoze, dok se na temelju nalaza CT-angiografije ili MR-angiografije planira daljnje liječenje.

adenom hipertenzija kako liječiti hipertenziju u sovjetskom savezu

Literatura 1. J Hypertens ; Taler SJ. Secondary causes of hypertension. Prim Care ; Prevalence and natural history of adrenal incidentalomas.

adenom hipertenzija kako izliječiti hipertenziju, aritmije

Eur J Endocrinol ; Role of radiology in the management of primary aldosteronism. Radiographics ; Pheochromocytoma: an imaging chameleon.

Maligna hipertenzija - Kako je prepoznati?

Radiographics ;24 Suppl 1:S Vargas-Arenas RE. Renovascular and renal parenchymal arterial hypertension: clinical considerations. Int Congr Ser ; Olin JW, Pierce M. Contemporary management of fibromuscular dysplasia.

Curr Opin Cardiol ; Refining the approach to renal artery revascularization. Krumme B, Hollenbeck M. Doppler sonography in renal artery stenosis?

Primarni aldosteronizam

Nephrol Dial Transplant ; Apparent prevalence of curable hypertension in the Hypertension Detection and Follow-up Program. Arch Intern Med ; Contemporary management of atherosclerotic renovascular disease. J Vasc Surg ;

adenom hipertenzija što koristiti u hipertenzije